fbpx

Otvorena izložba „Kontra arhiv“ Vladimira Miladinovića

Izložba crteža Vladimira Miladinovića pod nazivom „Kontra arhiv“ bazirana na selekciji radova centriranih oko istraživanja arhiva Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju otvorena je 16.11.2020. u prostoru Енџио хабa. Postavkom se postavilo pitanje na koji način bi određene estetske prakse mogle da otvore nove vektore znanja o nasilju iz prošlosti i da ponude alternativne oblike postkonfliktne politike.

U svom radu umetnik se bavi arhivama koje se tiču ratova u bivšoj Jugoslaviji 1990-ih. On koristi svojevrsnu intervenciju, prilikom koje izvodi odabrana arhivska dokumenta u formi crteža, ručno, mastilom na papiru. Fokus njegovog rada oslanja se na zapise koji su se povukli iz sećanja ili su aktivno isključeni iz dominantnih narativa. Dakle, on podvlači utišane aspekte ratnog pamćenja. Važno je naglasiti koliko su detaljni ovi crteži i koliko je rada u njih uloženo, upravo jer sam proces rada jeste centralan za samo delo. Medij crteža, lavirani tuš na papiru ovde je veoma značajan jer u krajnjem ishodu rada svaki potez četkom na papiru nam skreće pažnju na vreme, napor i misao koji podupiru delo i čine dokaze vidljivim.

Iz obimnog niza radova, umetnik se fokusira na istraživanje posebnog dela arhive koja se tiče sudskih postupaka u vezi sa otkrićem nekoliko masovnih grobnica pronađenih tokom 2001. godine u beogradskom naselju Batajnica, na poligonu Specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Srbije.