fbpx

Otvaranje izložbe “Kosovo – nasleđe sećanja”

Izložba fotografija „Kosovo, nasleđe sećanja“ otvorena je u Енџио хабу 23.10.2020. godine u okviru festivala “Mirëdita, dobar dan!”. Ova izložba imala je za cilj da doprinese društvenom dijalogu na kompleksnu i zapaljivu temu kulturnog nasleđa na teritoriji Kosova. Iako se o temi kulturnog nasleđa mnogo govori, retko se razgovara, posebno između dva društva i između dva naroda.

Izložba je zasnovana na fotografijama Koraba Krasnićija (Korab Krasniqi), forumZFD Kosovo, koje su originalno objavljene u okviru publikacije “Baština sećanja na Kosovu” 2017. godine. Tri godine kasnije, čini se da su političke i medijske elite, ali i javnosti oba društva, još udaljenije nego što su tada bile, uprkos procesu normalizacije odnosa koji je na liderskom nivou ponovo pokrenut ove godine.

Izložba “Kosovo, nasleđe sećanja” i festival “Mirëdita, dobar dan!” javnosti pružaju priliku da čuje glasove razuma, saradnje i mira. Nacionalističke isključivosti, koje hrane jedna drugu, predugo imaju monopol na diskusiju o sećanju, nasleđu i kulturnoj baštini. Zato što ne mogu da prežive jedni bez drugih, ekstremni nacionalizmi su najglasniji i čuju se daleko, a glasovi građanskog društva su prigušeni.