fbpx

Ko je Bosanska devojka? Razgovor sa Šejlom Kamerić

Inicijativa mladih za ljudska prava je 11. Juna u Endžio Habu organizovala razgovor sa bosansko-hercegovačkom umetnicom Šejlom Kamerić. Sa Šejlom je između ostalog razgovarano o tome kakva je uloga umetnosti u procesima suočavanja sa prošlošću, pomirenja i sećanja i može li aktivistička umetnost, artivizam, doprineti izgradnji mira u budućnosti.

Šejla Kamerić je rođena u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini, 1976. godine. Jedna je od najznačajnijih umetnica svoje generacije u Evropi. Međunarodno priznanje dobila je za socijalni komentar i dirljivu intimnost kojim su prožeti njeni radovi realizovani u različitim medijima, uključujući fotografiju, film, instalacije i crteže. Njena umetnička praksa prepoznatljiva je po pronicljivoj emotivnosti njenih dela, te delikatnosti njihovih materijala i oblika. Njen fokus na politiku sećanja nadopunjen je izraženom znatiželjom za modalitete otpora u ljudskom životu, te konsekventno osobnosti ženske borbe i otpora. Insistirajući na empatiji kao osnovnoj emociji komunikacije između svoje umetnosti, publike i nje same, Kamerić upozorava i istovremeno kreira jake političke iskaze.